Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość zabudowana

Czy w przypadku sprzedaży domu mieszkalnego będą miały zastosowanie przepisy o 10% zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości obowiązujące do 31.12.2006 r., czy nowe, w brzmieniu ustalonym art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące po 1.01.2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Urząd Miasta zamierza sprzedać w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta przeznaczona jest pod usługi hotelowe. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłym przedszkolu. Budynek został oddany do użytku w 1958r. Z posiadanych informacji wynika, że w budynku nie czyniono żadnych nakładów inwestycyjnych.Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.. o podatku od towarów i usług .

w ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, stosownie zaś do treści art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządz ...

Czy sprzedaż gruntów rolnych zakwalifikowanych w ewidencji gruntów wg symboli użytku m.in. RIVa, RIVb, RV, od których uiszczany jest podatek od nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy Strona nie ma statusu podatnika podatku od towarów i usług, nieruchomość stanowi majątek osobisty i nie wskazuje na zamiar dokonywania czynności w sposób częstotliwy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

W jaki sposób będzie naliczony podatek dochodowy za 2007 r., gdy nie rozliczone jest konto 804 (przeszacowanie środków trwałych na kwotę 273.637,97 zł) i czy prawidłowo naliczona jest podstawa do wyliczenia podatku dochodowego za 2007 r. oraz sam podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy sprzedaż pawilonu handlowego wraz z gruntem może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy sprzedaż pawilonu handlowego wraz z gruntem może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Jak należy opodatkować transakcję sprzedaży działki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.05.2007 r. (doręczonego w dniu 31.05.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Czy zakupiony w miesiącu sierpniu 2007 r. udział w wysokości 1/2 w zabudowanej nieruchomości powinien być opodatkowany stawką 7% podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 58 ms