Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olimpiada

1. Czy wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad otwartych z języków obcych i ich nauczycieli oraz na stypendia za wyniki w nauce dla pobierających naukę stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy N. posiada obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy i sporządzania informacji o wypłacanych stypendiach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 77 ms