Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyposażenie sklepu

Czy możliwe jest częściowe przekazanie firmy (wyposażenie sklepu, towar, środki trwałe) w formie darowizny dla syna i skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Wstawienie do sklepu stojaków permanentnych i stojaków tymczasowych, służących eksponowaniu produktów Spółki w celu zwiększenia ich sprzedaży, nie wyczerpuje znamion przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy w rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego z tego tytułu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawa działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 42 ms