Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Krajowy Fundusz Drogowy

Czy pobierane przez Spółkę, jako koncesjonariusza, od użytkowników autostrady opłaty za przejazd stanowić będą dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

W którym momencie (w którym miesiącu) Spółka ma prawo uznać koszt w postaci opłat, jakie przekazywać będzie na rachunek KFD, jako swój koszt podatkowy – czy będzie to ten sam miesiąc, w którym opłaty te zostały pobrane od kierowców, czy też miesiąc następny (miesiąc faktycznego rozliczenia z KFD)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 31 ms