Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: plac manewrowy


1. Jak wyliczyć kwotę do amortyzacji placu manewrowego stanowiącego część gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, skoro w akcie notarialnym określona została kwota za cały grunt? 2. Czy do ewidencji środków trwałych wpisać należy prawo wieczystego użytkowania gruntu, który nie podlega amortyzacji, osobno i plac manewrowy (jako budowlę) osobno, jeżeli tak to w jakich przyjąć to kwotach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych na wymianę nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu składowo-manewrowego do kosztów uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 30 ms