Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki skapitalizowane

Czy do skapitalizowanych odsetek od lokat utrzymywanych w I półroczu 2007 roku przez K. miały zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

dotyczyło potwierdzenia, że skapitalizowane odsetki od zaciągniętych pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Sp z o. o. „R” z dnia 28.09.2007r., na postanowienieNaczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.09.2007r.Nr 1471/DPR2/423-142/07/JB, w sprawie uznania ...

1. Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę, która została przeznaczona na sfinansowanie nabycia udziałów w innych spółkach mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu Spółki i tych spółek?2. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez Spółkę od transakcji nabycia udziałów w innych spółkach może zostać wliczony do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217 poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpr ...

Czy odsetki naliczone na podstawie Umowy Pożyczki, stanowić będą dla Spółki koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości zarówno w momencie zapłaty, jak i w momencie ich kapitalizacji, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w/w ustawy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do ...

Czy odsetki naliczone na podstawie Umowy Pożyczki, stanowić będą dla Spółki koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości zarówno w momencie zapłaty, jak i w momencie ich kapitalizacji, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w/w ustawy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do ...

Czy odsetki od pożyczki bądź kredytu zaciągniętego w celu zakupu udziałów będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Przychód z tytułu umorzonych odsetek, prowizji opłat oraz kosztów związanych z zarządzaniem wierzytelnością jest przychodem z innych źródeł. Oznacza to, iż kwota przychodu odpowiadająca kwocie umorzenia powyższych należności, powinna być doliczona do pozostałych przychodów, podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej, uzyskanych w roku podatkowym przez osobę, której należności umorzono i opodatkowana w zeznaniu rocznym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich każdorazowej kapitalizacji ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki, które zostały skapitalizowane w czerwcu 2007r. stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na skapitalizowane odsetki od pożyczki w dacie ich kapitalizacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 59 ms