Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoleniowiec zagraniczny

Czy udział w szkoleniu stanowi dla uczestnika przychów podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi w Polsce dystrybucję sprzętu medycznego (dalej: Urządzenia). Urządzenia te służą do przeprowadzania tomografii komputerowej wykonywania rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii. W związku z technologicznym zaawansowaniem Urządzeń do ich właściwego wykorzystania niezbędna jest nie tylko specjalistyczne wiedza medyczna, le ...

Generowanie strony w 25 ms