Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc rodziny

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z umorzenia pożyczki zmarłemu pracownikowi?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka udzieliła swojej pracownicy pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po śmierci ww. pracownika pozostała część niespłaconej pożyczki została umorzona przez Spółkę. W związku z tym, że zmarła nie była zamężna i nie miała dzieci, jedyną osobą, która ma prawo do renty rodzinnej jest jej matka. W związku z tak przedstawionym ...

Czy pieniądze otrzymane od żony na utrzymanie wspólnego domu podlegają podatkowi od spadków i darowizn, w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 23 ms