Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyjazd integracyjny

Wydatki poniesione na wyjazd integracyjny a koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy koszty związane z pobytem kontrahentów za granicą na wyjazdach szkoleniowych i integracyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

1. Czy wydatki związane z wynajęciem sali i usługami gastronomicznymi na spotkanie integracyjne dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki? 2. Czy wartość świadczenia z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę jest przychodem dla pracownika? 3. Czy wydatki na zakup produktów spożywczych, usług gastronomicznych – obiadu, usług hotelowych oraz wynajmu sali na szkolenie branżowe o produktach Firmy dla projektantów, których część związana jest ze Spółką umowami o współpracy oraz dla dealerów Spółki, związanych ze Spółką umowami o współpracy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy? Czy jeśli szkolenia będą wpisane w zakres działalności firmy ww. wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodu? 4. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup kawy i ciastek przeznaczone jako poczęstunek dla klientów i kontrahentów odwiedzających Firmę w celu rozmów biznesowych oraz czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup kawy i ciastek w celu poczęstunku pracowników Spółki w trakcie zebrań wewnętrznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy wydatki na finansowanie wyjazdów o charakterze integracyjnym, szkoleniowym bądź motywacyjnym dla pracowników Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

1. Czy obie formy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowanych w całości z ZFŚS mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy należy wartość świadczeń podzielić przez osoby uczestniczące w danej formie wypoczynku i doliczyć danemu pracownikowi jako świadczenie rzeczowe do przychodów ze stosunku pracy (powyżej 380 zł rocznie)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Finansowanie przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń zakupu biletów wstępu do teatru, kina i na basen, do wysokości 380 zł rocznie, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy dodać, że wartość sfinansowanych, świadczeń rzeczowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszu związków zawodowych nie może przekroczyć w roku podatkowym 380 zł. Natomiast wartość finansowanych przez Wnioskodawcę kosztów wyjazdów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych, zarówno tych o charakterze otwartym jak i tych, które są organizowane dla określonej liczby pracowników, jak również koszty związane z tymi wyjazdami (noclegi, przejazdy, wyżywienie, wynajęcie firm organizujących zabawy i imprezy integracyjne), stanowią dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik, ma obowiązek doliczyć kwotę dofinansowania do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 29 ms