Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odbiorca usług

Czy wykonanie projektu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Z w wysokości równej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży alkoholu etylowego na rzecz X (wynikającą z Umowy Dostawy), a ceną alkoholu etylowego nabytego przez Z od podmiotów trzecich, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy Spółka dokonuje w prawidłowym momencie zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 13 czerwca 2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ind ...

Generowanie strony w 13 ms