Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek korygujący

W którym roku należy dokonać korekty przychodów: w roku realizacji usług tj. 2006 czy w roku wystawienia rachunków korygujących i zwrotu otrzymanej należności tj. w 2007r?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej momentu pomniejszenia przychodu w związku z wystawieniem rachunków korygujących ...

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowo księgował kolejno wystawiane rachunki oraz czy wystawiając w dniu 03 września 2008 r. ponownie rachunek za świadczenia zrealizowane w lipcu 2008 r. i korygując CIT-2 za miesiąc lipiec powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty podatku dochodowego za m-c lipiec 2008 r., a jeśli tak, to czy od kwoty wynikającej z korekty przychodów podatkowych o 49.482,45 zł, czy 5.486,90 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 25 ms