Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauka za granicą

Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest przychodem i kosztem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie organizacji wyjazdów do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jednym z przedmiotów działalności jest sprzedaż kursów językowych. Realizacja odbywa się w następujący sposób: potencjalny klient ustala z jakiej oferty Spółki chciałby skorzystać, następnie Spółka zamawia wybrany kurs językowy na podstawie zawartej wcześniej umowy agencyjnej. Spółka zawiera z klientem umowę, w świetle której klient powierz ...

Czy podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27f ustawy podatkowej, kwotę o której mowa w art. 27f ww. ustawy? (ulga rodzinna)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w ...

Ustalenie prawa do tzw. "ulgi prorodzinnej" w przypadku nauki dziecka zagranicą i osiąganie przez niego dochodów zagranicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w ...

Czy w świetle art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można uznać za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione na dojazd oraz powrót z Chin, opłatę za kurs języka oraz diety z tytułu podróży służbowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo złożenia korekty zeznania za 2008 r., w którym wykazałaby ulgę prorodzinną? 2. Czy Zainteresowana może skorzystać z ulgi prorodzinnej na córkę w rozliczeniu rocznym za 2009 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w 2007 r. ma Pan prawo do odliczenia ulgi z tytułu wychowywania młodszych dzieci (tj. urodzonych w 1987 r. i w 1991 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 69 ms