Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Azerbejdżan

Czy od wypłaconej prowizji osobie posiadającej miejsce zamieszkania i wykonywującej samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Azerbejdżanu Spółka, jako płatnik powinna zapłacić podatek u źródła?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji ...

Generowanie strony w 32 ms