Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nocleg

Czy wydatki poniesione na nocleg i wyżywienie uczestników spotkania z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Czy organizację narady produkcyjnej można zarachować w całości do kosztów działalności i czy będą kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy koszty narady produkcyjnej należy zarachować w całości do limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy? 3. Czy należy podzielić koszty przedstawione w stanie faktycznym: - wynajęcie sali i nocleg – jako koszty uzyskania przychodów, - poczęstunek i część artystyczną – jako limitowane koszty reprezentacji i reklamy?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ...


Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na pokrycie kosztów noclegu zaproszonego kontrahenta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (reprezentacja) nie dotyczy wydatków na:skromny poczęstunek w trakcie szkoleń i spotkań wewnątrz firmy bez udziału kontrahentów, skromny poczęstunek w trakcie spotkań biznesowych z kontrahentami, artykułów żywnościowych, gotowych posiłków spożywanych przez pracowników w trakcie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pokrycie kosztów utrzymania delegacji kontrahentów w tym kosztów ich wyżywienia (posiłków), noclegów, przejazdów, atrakcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...


podatkowania podatkiem VAT kosztów dojazdów i noclegów, które wchodzą w skład świadczonej usługi przez radcę prawnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą ponoszone opłaty na studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wynajem pokoju w hotelu i opłaty za parking w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza spółki osobowej prawa handlowego dla wspólnika tej spółki zajmującego się prowadzeniem jej spraw (komandytariusza będącego prokurentem spółki komandytowej), w przypadku, gdy wspólnik ten mieszka w miejscowości oddalonej od siedziby spółki o około 200 km?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Generowanie strony w 75 ms