Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaległa opłata

1. Czy podatnik ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wysokość zapłaconych zaległych (tj. za okres od XI 2001 r. do XII 2006 r.) opłat eksploatacyjnych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami zastępstwa procesowego w dacie zapłaty – 2007 r.? 2. Czy zaległe koszty eksploatacyjne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% u każdego z podatników i zaksięgowanew podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

opodatkowanie kwot otrzymywanych przez operatora od abonentów z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty zaległych opłat

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 65 ms