Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot niezależny

Pobrane przez bank prowizje w związku realizacją umowy cash poolingu stanowią koszty pośrednie potrącalne w dacie ich poniesienia. Odsetki naliczone i faktycznie zapłacone można zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów również w dacie ich poniesienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 14 ms