Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie cywilne

Dot. prawidłowości postępowania Sądu przy wypłacie odsetek od depozytów stanowiących własność osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a, art. 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dni ...

Generowanie strony w 3 ms