Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za wzrost wartości nieruchomości

Czy poniesiona jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 18 ms