Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od wzbogacenia wojennego

Czy wnioskodawca ma obowiązek pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników chińskiej firmy, czy może obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy chińskim?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 30 ms