Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz poręczeń kredytowych

Czy otrzymane dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości na sfinansowanie projektów zwolnione jest z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Czy odsetki bankowe od lokat bankowych na środkach otrzymanego dofinansowania przez Fundusz oraz prowizje od udzielonych poręczeń w ramach projektu stanowią przychód Funduszu, od którego Fundusz jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 10 ms