Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty manipulacyjne

1. Czy czynsz inicjalny, koszty manipulacyjne, rata leasingowa oznaczona na harmonogramie w poz. „0” w całości stanowią koszty uzyskania przychodu w 2007 roku i powinny być zaewidencjonowane w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktur? 2. Czy koszty wymienione powyżej poniesione już w 2008 roku, tj. w okresie gdy będzie prowadzona księga handlowa (pełna księgowość) muszą być przypisane do poszczególnych lat podatkowych (proporcjonalnie do całego okresu leasingu)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego nie ma zastosowania zasada niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy opłaty leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2008 r. (dot. opłaty wstępne leasingowe)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 4 ms