Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie w miejsce wypełnienia (Datio in solutum)

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ma dla Stowarzyszenia wykonanie umowy o świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 Kodeksu cywilnego), której przedmiotem jest przeniesienie na rzecz wierzyciela – pożyczkodawcy prawa własności nieruchomości w zamian za złożenie przez niego oświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki i dopłatę pieniężną, jeśli uzyskany w ten sposób dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe tego Stowarzyszenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


1. Czy spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki poprzez spełnienie innego świadczenia przez dłużnika powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego? 2. Czy przychód podatkowy jest równy tylko kwocie spłaconych odsetek od pożyczki, czy również kwota różnicy pomiędzy wartością obu wierzytelności będzie dla Wnioskodawcy przychodem? 3. Czy kwota odpowiadająca cenie zakupionej od E wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i w którym momencie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki poprzez spełnienie innego świadczenia przez dłużnika powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego? 2. Czy przychód podatkowy jest równy tylko kwocie spłaconych odsetek od pożyczki, czy również kwota różnicy pomiędzy wartością obu wierzytelności będzie dla Wnioskodawcy przychodem? 3. Czy kwota odpowiadająca cenie zakupionej od E wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i w którym momencie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy nabycie ruchomości w ramach świadczenia w miejsce wypełnienia, skutkuje powstaniem przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy przeniesienie własności udziałów w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, dokonane w ramach umowy, opartej na konstrukcji datio in solutum, umożliwia Spółce zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od tych pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w momencie rozliczenia przez Spółkę jako jej kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych poprzednio od Spółki M, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum" będą miały zastosowanie przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

W którym momencie Spółka będzie uprawniona do rozliczenia dla celów podatku CIT „różnic na kapitale" naliczonych od pożyczek zaciągniętych poprzednio od Spółki M, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum"? Czy będzie to moment podpisania umowy o świadczenie zamiast wypełnienia pomiędzy Spółką M oraz spółką holenderską czy też moment zapłacenia kolejnych rat kapitałowo - odsetkowych przez Wnioskodawcę na rzecz nowego wierzyciela tzn. spółki holenderskiej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

W którym momencie Spółka będzie uprawniona do rozliczenia dla celów podatku CIT „różnic na kapitale" naliczonych od pożyczek zaciągniętych poprzednio od Spółkę M, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum"? Czy będzie to moment podpisania umowy o świadczenie zamiast wypełnienia pomiędzy Spółką M oraz spółką holenderską, czy też moment zapłacenia kolejnych rat kapitałowo - odsetkowych przez Spółkę na rzecz nowego wierzyciela tzn. spółki holenderskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

W którym momencie Spółka będzie uprawniona do rozliczenia jako swych kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku CIT odsetek naliczonych od pożyczek zaciągniętych poprzednio od Spółki M, które następnie staną się przedmiotem „datio in solutum"? Czy będzie to moment podpisania umowy o świadczenie zamiast wypełnienia pomiędzy Spółką M oraz spółką holenderską, czy moment zapłacenia tych odsetek przez Spółkę na rzecz nowego wierzyciela tzn. spółki holenderskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 16 ms