Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokalne inicjatywy inwestycyjne

1. Czy przekazane środki pieniężne, udokumentowane przelewem, na realizację infrastruktury towarzyszącej w ramach zawartych umów w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Co stanowi podstawę zaliczenia w koszty uzyskania przychodów – fakt przekazania środków pieniężnych jako udziału finansowego, czy rozliczenie końcowe realizowanego zadania udokumentowane protokołem odbioru końcowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy wobec powyższych faktów Spółka powinna uznać za koszty inwestycji poniesione wydatki na budowę drogi, w kwocie zapłaconej wierzycielowi, na podstawie posiadanych ww. dokumentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 8 ms