Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga prorodzinna

Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w odniesieniu do syna, który osiągnął przychody z umowy zlecenia w kwocie 1.500 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy należy się tzw. ulga prorodzinna tj. odliczenie od podatku kwoty 1145, 08 zł z tytułu wychowywania 30 letniego, niepełnosprawnego dziecka, pobierającego zasiłek pielęgnacyjny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, przysługuje ulga na podst. art. 27f updof, jeśli tylko jeden z małżonków jest rodzicem, a drugi nie przysposobił dzieci i rodzic dziecka nie uzyskuje dochodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy jako rodzina zastępcza można w rozliczeniu rocznym za 2007 rok skorzystać z ulgi rodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w ...

Czy podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27f ustawy podatkowej, kwotę o której mowa w art. 27f ww. ustawy? (ulga rodzinna)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w ...

Czy Wnioskodawca jako rodzic, pomimo wyroku rozwodowego, mieszkający razem z dziećmi i je wychowujący, może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, wynikającej z przepisu art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

W odpowiedzi na wezwanie Pana z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2008 r. znak: ITPB1/415-465/07/MK (data doręczenia 21 stycznia 2008 r.), złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administr ...

Czy można skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w ...

Ustalenie prawa do ulgi z tytułu wychowania dziecka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działają ...

W związku z faktem, iż wychowaniem dziecka zajmuje się również matka nie można uznać, że tylko wnioskodawcy przysługuje możliwość odliczenia ulgi i to w całej kwocie. W tym przypadku ulgę należałoby podzielić albo w równych częściach albo w proporcji ustalonej przez byłych małżonków. Nie ma przy tym przeszkód aby byli małżonkowie zdecydowali, iż ulgę odliczy tylko jedno z nich w pełnej kwocie. Decyzja taka zależy jednak wyłącznie od zgodnej woli byłych małżonków i nie jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że tylko jednemu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 68 ms