Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uszlachetnianie bierne

W świetle definicji produktu kompensacyjnego i części zamiennej należy stwierdzić, iż powracający do kraju produkt kompensacyjny jakim jest silnik, jest częścią zamienną, która zastępuje zepsuty silnik w samolocie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Pomimo tego, że towar został wywieziony z terytorium kraju a następnie dokonano jego sprzedaży, to prawidłowe było wykazanie transakcji sprzedaży platyny w deklaracji ze stawką 22% jak sprzedaży na terytorium kraju, z uwagi na brak dokumentów uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zastosowanie stawki 0% do importu części do środków transportu lotniczego, scharakteryzowanych w tym przepisie tj. używanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton, nie jest uzależnione od statusu podmiotu dokonującego importu, tzn. podmiot nie musi być użytkownikiem docelowym, posiadającym świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego

W odpowiedzi na wezwanie Sp. z o.o., z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28.02.2008 r. znak. IPPP1-443-666/07-3/IZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) D ...

miejsce świadczenia usług oraz stawka podatku VAT

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 16 grudnia 2008 r. nr IPPP2/443-1646/08-2/BM wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzając, iż stanowisko (…) Handelsgesellschaft ...

Generowanie strony w 21 ms