Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład zbrojeniowy

Co należy rozumieć przez przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ulg we wpłatach w zysku przedsiębiorstw państwowych wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w sytuacji, jeżeli przedsiębiorstwo ustala wynik finansowy na podstawie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Generowanie strony w 7 ms