Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dozór

Dostawa, na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ww. ustawy, dotyczy tylko towarów objętych procedurą składu celnego, dla których prowadzona jest ewidencja towarowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami Stronie przysługuje prawo do zastosowania obniżonej 0% stawki podatku dla tej dostawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Opłaty z tytułu transportowego dozoru technicznego odsprzedawane między kontrahentami w ramach zawartych umów, podlegają opodatkowaniu stawka VAT właściwą dla dostawy bądź usługi zasadniczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Prawo do stosowania szczegónego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usługi dozoru mienia, jako usługi głównej, realizowanej łącznie z czynnościami dodatkowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Opodatkowanie usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osoby obsługujące urządzenia LPG i zbiorniki transportowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieni ...

Generowanie strony w 61 ms