Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata klimatyczna


Czy w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego inkasentowi, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Urząd powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i postępować zgodnie ze wskazaniami art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 22 ms