Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksploatacja

Czy środki finansowe wpłacone do Gminy na podstawie wskazanego rozliczenia podlegają opodatkowaniu VAT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy świadczona przez niego usługa polecająca na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres, bę­dzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60. ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 3 października 2007 r. (data ...

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku na­leżnego z tytułu świadczenia usługi polecającej na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres o kwotę podatku naliczonego przy zakupie usługi wybudowania parkingu.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60. ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 3 października 2007 r. (data ...

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi polecającej na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie okres.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60. ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 3 października 2007 r. (data ...

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, polegającej na udzieleniu uprawnienia do eksploata­cji parkingu przez określony w umowie okres.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60. ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 3 października 2007 r. (data ...

Czy firma X będąc nową stroną umowy ma prawo, na podstawie obowiązujących przepisów, do odliczenia podatku VAT naliczonego od opłat na rzecz firmy leasingowej (opłata za sporządzenie umowy cesji leasingu, raty leasingowe, opłaty za obsługę ubezpieczenia przedmiotu), w wysokości 60% nie więcej niż wartość 6000 zł? Czy w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego warunkiem koniecznym do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych rat leasingowych i innych kosztów eksploatacji samochodu jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółka ponosząc koszty bieżącej eksploatacji oraz wyposażenia budynku (przed oddaniem całości inwestycji jakim jest cmentarz, z którym wiąże się uzyskanie przychodów z podstawowej działalności usługowej) może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy pomimo braku bezpośredniego dokumentu potwierdzającego datę przekazania budynku do eksploatacji Spółka ma prawo przyjąć dla celów amortyzacji podatkowej okres 10 lat, tj. 40 lat pomniejszone o 30 lat od daty wybudowania budynku (potwierdzone na podstawie opisanych dokumentów)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Wnioskodawca w koszty uzyskania przychodów może zaliczyć wydatki na eksploatację i amortyzację zakupionego w Anglii na potrzeby działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy dokonane odpisy amortyzacyjne oraz inne wydatki związane z eksploatacją przedmiotowego pojazdu (części, akcesoria, paliwo itp.) będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 53 ms