Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał podstawowy

Czy przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną niepodzielny zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesiony na kapitał podstawowy spółki jawnej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy przekazanie skumulowanych, niepodzielonych zysków spółki z o. o. z lat poprzednich na kapitał podstawowy spółki osobowej (jawnej) podlega, w momencie przekształcenia, opodatkowaniu jako przychód (dochód) z udziału w zyskach osoby prawnej i czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od takiego przekazania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. powstaje obowiązek zapłaty podatku od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków, które stają częścią kapitału podstawowego spółki jawnej? Czy opodatkowanie może nastąpić później tj. w momencie wypłaty środków z tak powstałego kapitału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Czy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, na mocy art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych, niepodzielony zysk (po opodatkowaniu) spółki z o.o., przesunięty uprzednio uchwałą Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy spółki z o.o., podlega (z chwilą przekształcenia w spółkę komandytową) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu, że zysk ten nie zostanie wypłacony udziałowcom jako dywidenda lub w innej postaci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, na mocy art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych, niepodzielony zysk (po opodatkowaniu) spółki z o.o. przesunięty uprzednio uchwałą na kapitał zapasowy sp. z o.o. podlega (z chwilą przekształcenia w spółke kapitałową) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, że zysk ten nie zostanie wypłacony udziałowcom jako dywidenda lub w innej postaci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 122 ms