Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcenie własnościowe

Opodatkowanie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

INTRPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy w przypadku podpisania umowy przekształcającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność wystąpi obowiązek podatkowy m.in. w postaci zapłaty podatku dochodowego i w jakiej wysokości ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

czy wnioskodawczyni może rozliczyć się z inwestycji mieszkaniowej w ciągu 2 lat kalendarzowych wg ryczałtowej stawki podatkowej 10% w przypadku zbycia nabytego w 2007r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w tym samym 2007r. - czy początek okresu zameldowania liczony jest od daty faktycznego zameldowania czy od daty nabycia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Od kiedy należy liczyć okres zameldowania: od faktycznego meldunku czy od daty nabycia nieruchomości ?

W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawcy z dnia 18 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 21 lutego 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008r. znak IBPB2/415-311/07/JT, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr ...

Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić 19% podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony z płacenia 19% podatku od dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania własnościowego, skoro był w nim zameldowany wraz z żoną ponad 12 miesięcy przed data zbycia a pieniądze ze sprzedaży przeznaczył na cele mieszkaniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wnioskodawca zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Czy w związku z tym że zameldowanie wnioskodawcy znacznie przekracza okres wskazany w ustawie (tzn. 12 miesięcy) wnioskodawca jest zwolniony z zapłaty podatku od tej sprzedaży w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza że wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczył na cele mieszkaniowe ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania w marcu 2008r. wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro był w nim zameldowany wraz z żoną ponad 12 miesięcy przed data zbycia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w powyższej sytuacji dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 126 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 59 ms