Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przymus adwokacki

Przy sporządzaniu skargi kasacyjnej wprowadzono tzw. przymus adwokacki, dotyczący także radców prawnych, a w sprawach obowiązków podatkowych - doradców podatkowych (art. 175 § 1 i 3 P.p.s.a.), aby nadać temu środkowi odwoławczemu charakter pisma o wysokim stopniu sformalizowania, gdy chodzi o wymagania dotyczące podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, jako istotnych elementów konstrukcji skargi kasacyjnej.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2005 r. o sygn. III SA/Wa 818/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Ireneusza L. i Katarzyny L. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2005 r. o nr SP2-1197/841-759/2017/04/MF w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, postanowienia w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Uzasadniając postanowienie przedstawiono w pier ...

Generowanie strony w 17 ms