Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Honk Kong

Czy z tytułu płatności dokonywanych przez Spółkę dla firmy T Ltd. z siedzibą w Hongkongu za usługi pośrednictwa handlowego istnieje obowiązek pobierania i odprowadzania podatku zryczałtowanego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1) Czy przychody podmiotu trzeciego z tytułu wykonania usług badania jakości towarów i monitorowania procesu produkcji towarów w Chinach podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji IFT-2R zgodnie z art. 26 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...


Czy należy potrącać zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku płatności firmy polskiej (osoba fizyczna) dla podmiotu prawnego z Hongkongu za usługi klasyfikacji jakości towaru? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 4 ms