Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metody amortyzacjiJaką metodę amortyzacji powinien przyjąć Podatnik oraz od jakiej wartości początkowej środków trwałych, znajdujących się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych sprzedawanego oddziału, Podatnik będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego i w związku z tym pyta czy ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji od zakupionego ciągnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego i w związku z tym pyta czy ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji od zakupionego ciągnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego? 2. Czy w przypadku stosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego, w myśl art. 22n ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy prowadzić ewidencję, albo wykaz środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy Wnioskodawca jako "mały podatnik" może jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne do zakupionego ciągnika siodłowego o wartości netto 137.000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyr ...

Czy Spółka nie może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2008 r., skoro powstała w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej w Spółkę z o.o. oraz jako mały podatnik?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wnioskodawca dokonał wyboru metody jednorazowej amortyzacji zakupionych w 2007 roku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych to brak jest podstawy prawnej do zmiany wybranej dla danego środka trwałego metody amortyzacji.W sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonał odpisów inną metodą niż jednorazowa amortyzacja, to ma obowiązek skorygowania kosztów podatkowych za ten rok podatkowy (2007 r.)oraz prawo do skorygowania zeznania rocznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w związku z ustawą nowelizującą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 22 maja 2009 r. można zastosować jednorazową amortyzację niezamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT nabytych w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2009 r., o których mowa, a więc takich których amortyzację rozpoczęto przy stosowaniu metody liniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 12 ms