Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata wyrównawcza

Czy zwrot udokumentowanych kosztów, o którym mowa w § 2 porozumienia dodatkowego ponoszony na rzecz X w związku z niewykonaniem przez niego gwarantowanego w umowie przewozowej wolumenu przewozów będzie stanowił dla D ….. koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 25 ms