Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkcja w toku

1. Czy wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego przez mnie jako- użytkownika wieczystego gruntu przeznaczonego pod działalność budowlaną (w tym pierwsza opłata roczna, proporcjonalnie koszty aktu notarialnego), są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w rubryce „pozostałe wydatki" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i to bez względu na fakt dalszych operacji gospodarczych związanych z tym wieczystym użytkowaniem gruntu tj. czy zostanie sprzedane z budynkiem w całości lub częściach, czy też zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.? 2. Czy w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz własności budynku w celu nabycia udziałów w tej spółce, konieczne jest wyksięgowanie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod datą wpisania przez Sąd Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia udziałów za te aporty (podniesienia kapitału) kosztu nabycia tych praw i nieruchomości wraz z proporcjonalnie przypadającymi na te koszty kosztami ubocznymi nabycia tych praw i nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe)? 3. Czy prawidłowa jest wycena spisu z natury na koniec roku podatkowego, który w mojej firmie stanowi produkcja niezakończona, tylko w wartości kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji t. j. bez uwzględnienia usług dotyczących budowanych budynków, kosztów zatrudnienia, energii itp., a także bez uwzględnienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Czy wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego przez mnie jako- użytkownika wieczystego gruntu przeznaczonego pod działalność budowlaną (w tym pierwsza opłata roczna, proporcjonalnie koszty aktu notarialnego), są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w rubryce „pozostałe wydatki" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i to bez względu na fakt dalszych operacji gospodarczych związanych z tym wieczystym użytkowaniem gruntu tj. czy zostanie sprzedane z budynkiem w całości lub częściach, czy też zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.? 2. Czy w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz własności budynku w celu nabycia udziałów w tej spółce, konieczne jest wyksięgowanie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod datą wpisania przez Sąd Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia udziałów za te aporty (podniesienia kapitału) kosztu nabycia tych praw i nieruchomości wraz z proporcjonalnie przypadającymi na te koszty kosztami ubocznymi nabycia tych praw i nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe)? 3. Czy prawidłowa jest wycena spisu z natury na koniec roku podatkowego, który w mojej firmie stanowi produkcja niezakończona, tylko w wartości kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji t. j. bez uwzględnienia usług dotyczących budowanych budynków, kosztów zatrudnienia, energii itp., a także bez uwzględnienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Czy wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego przez mnie jako- użytkownika wieczystego gruntu przeznaczonego pod działalność budowlaną (w tym pierwsza opłata roczna, proporcjonalnie koszty aktu notarialnego), są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w rubryce „pozostałe wydatki" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i to bez względu na fakt dalszych operacji gospodarczych związanych z tym wieczystym użytkowaniem gruntu tj. czy zostanie sprzedane z budynkiem w całości lub częściach, czy też zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.? 2. Czy w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz własności budynku w celu nabycia udziałów w tej spółce, konieczne jest wyksięgowanie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod datą wpisania przez Sąd Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia udziałów za te aporty (podniesienia kapitału) kosztu nabycia tych praw i nieruchomości wraz z proporcjonalnie przypadającymi na te koszty kosztami ubocznymi nabycia tych praw i nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe)? 3. Czy prawidłowa jest wycena spisu z natury na koniec roku podatkowego, który w mojej firmie stanowi produkcja niezakończona, tylko w wartości kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji t. j. bez uwzględnienia usług dotyczących budowanych budynków, kosztów zatrudnienia, energii itp., a także bez uwzględnienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu), czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu) zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy zakupiony grunt przeznaczony do dalszej sprzedaży mogę traktować jako towar – kol. 10 PKiR, podlegający w przypadku nie sprzedania do końca okresu podatkowego wykazaniu w remanencie końcowym , czy też nie podlega w ogóle wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy nakłady poniesione na uzbrojenie terenu – gruntów przeznaczonych do sprzedaży są wydatkiem podlegającym wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 10 – w zakresie materiałów zakupionych na cele uzbrojenia terenu oraz w kolumnie 13 – pozostałe wydatki – w zakresie usług wykonawców uzbrojenia terenu i tym samym stanowią koszt uzyskania przychodów w roku, w którym te wydatki poniesiono, czy też nie należy ich wykazywać w ogóle w PKPiR i tym samym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dopiero w roku podatkowym, w którym sprzedano grunty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „produkcję w toku” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „produkcję w toku” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez spółkę cywilną pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów handlowych, wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej, wniesionych do tej spółki w formie aportu oraz sposób ich wyceny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 9 ms