Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca za granicą

Sposób obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę otrzymywanego z zagranicy (Szwajcaria).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

1. Czy wnioskodawca podlega umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?2. Czy w związku z pyt. 1 może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za 2006 i 2007r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

W jaki sposób ma się rozliczyć za 2007 i 2008 rok wnioskodawca osiągający przychody wyłącznie z pracy wykonywanej poza terytorium RP w sytuacji, gdy wnioskodawca przeniósł w 2005r. ośrodek interesów życiowych poza Polskę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć zapłacone zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) , art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 23.04.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 30. ...


Czy wnioskodawczyni ma obowiązek płacenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii na Wyspie M. w okresie od 29 września 2004r. do 16 lipca 2008r. w sytuacji, gdy przeniosła tam centrum interesów osobistych i gospodarczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z wykonywaniem pracy w Szkocji w okresie od 05 października 2005r. do 31 grudnia 2006r. i możliwość otrzymania zwrotu podatku za ww. okres w związku z ustawą abolicyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawca ma obowiązek płacenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii na Wyspie Man w okresie od 29 września 2004r. do 16 lipca 2008r. w sytuacji, gdy przeniósł tam centrum interesów osobistych i gospodarczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Czy wnioskodawczyni ma obowiązek płacenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych z tytułu pracy w Szwecji w sytuacji, gdy przeniosła tam centrum interesów życiowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 146 ms