Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lobbing

1. Czy wydatki poniesione przez …… na opisane w stanie faktycznym usługi lobbingowe, promocyjne, informacyjne, audytowe i inne stanowią w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów?2. Czy sposób udokumentowania wykonania przez PXXX usług lobbingowych, promocyjnych, informacyjnych, audytowych i innych jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Wystawianie ze stawką 22% faktury VAT na rzecz podatnika belgijskiego (organizacji pozarządowej, niebędącej podatnikiem VAT) w przypadku świadczenia usług lobbingowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 3 ms