Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobór energii elektrycznej

Czy opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2006r. Nr 217, ...

Generowanie strony w 44 ms