Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od wzrostu wynagrodzeń

Czy otrzymany zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego ze złożonych korekt deklaracji VAT7 nie stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r., o PDOP.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika (pełnomocnictwo z dnia 21.07.2007r.) Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 27.06.2007r. (data złożenia wniosku w tut. Urzędzie 29.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 9 ms