Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Chorwacja

Czy, biorąc pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Chorwacją oraz przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać, że płatności z tytułu prac projektowych wraz z przeniesieniem praw autorskich do projektu architektonicznego nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem u źródła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy dochody z dywidendy i pracy najemnej w spółce prawa handlowego osiągane przez Spółkę na terenie Chorwacji podlegają opodatkowaniu w Polsce - w przypadku gdy podatnikiem jest obywatel polski, mający stałe miejsce zameldowania w Polsce – w sytuacji gdy na podstawie decyzji parlamentu chorwackiego osoby prawne i fizyczne są zwolnione z podatku dochodowego ze względu na miejsce siedziby spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Czy dochody z dywidendy i pracy najemnej (funkcja członka zarządu) w spółce prawa handlowego mającej siedzibę na terenie Chorwacji podlegają opodatkowaniu w Polsce - w przypadku gdy podatnikiem jest obywatel polski, mający stałe miejsce zameldowania w Polsce – w sytuacji gdy na podstawie decyzji parlamentu chorwackiego osoby fizyczne są zwolnione z podatku dochodowego ze względu na miejsce siedziby spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

1. Czy opodatkowanie dochodów osiąganych z pracy wykonywanej w Hiszpanii i Chorwacji przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce zatrudnionego przez pracodawcę posiadającego siedzibę na terytorium USA, należy dokonać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a krajami, w których wnioskodawca świadczył pracę? 2. Czy dochody uzyskane na terytorium Hiszpanii i Chorwacji są zwolnienia z opodatkowania w Polsce jeżeli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imie ...


Czy biorąc pod uwagę umowę polsko-chorwacka o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisy polskie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać, że płatności z tytułu eksploatacji utworów literackich nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem u źródła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 23 ms