Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok Sądu Najwyższego

Czy, w związku z wypłaconym przez komornika odszkodowaniem, Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy przychody z tytułu czynszu najmu za okres od 18.06.2007 r. do 31.12.2007 r .wynikające z wystawionych faktur sprzedaży zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych roku 2007 i dokonać korekty zeznania podatkowego C1T-8? Czy zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego należność czynszową brutto potraktować jako odszkodowanie i zaliczyć do przychodów podatkowych w dacie otrzymania zapłaty, czy w dacie wyroku sądowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy takie uprawdopodobnienie nieściągalności 1 mln zł, w tym kwoty 900 tys. zł nie zasądzonej wyrokiem sądowym stanowi podstawę do wliczenia całej kwoty w koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowego budynku stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lub w art. 30c ust. 1 ww. ustawy, w zależności od wybranego sposobu opodatkowania na dany rok podatkowy, jednakże przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, Wnioskodawczyni nie może uwzględnić kosztu wybudowania tej nieruchomości oszacowanego przez rzeczoznawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od przyznanej Jej w związku z mobbingiem nawiązki w wysokości 2 000 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Generowanie strony w 100 ms