Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hodowla dżdżownic

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży dżdżownic (PKWiU 01.25.10-00-00) przeznaczonych do przerobu masy kompostowej przez działkowców, ogrodników i rolników?

INTERPRETACJA INDWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fin ...

Stawka podatku przy sprzedaży dżdżownic.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

1. Czy hodowlę dżdżownic można wyodrębnić z pozostałych rodzajów prowadzonej działalności i jako dział specjalny produkcji rolnej dochód ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego? 2. Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w urzędzie skarbowym aby stosować normy szacunkowe oraz w jaki sposób opłaca się podatek dochodowy od tych norm, tj. raz do roku, czy w miesięcznych, równych zaliczkach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

1. Czy w zeznaniu rocznym dochody z hodowli dżdżownic należy rozliczyć w odrębnym zeznaniu, czy też połączyć je z innymi dochodami, tj. z jednoosobowej działalności gospodarczej i ze spółki cywilnej? 2. Czy istnieją przeciwwskazania formalnoprawne, np. z punktu widzenia podatku dochodowego, aby pracodawca i pracownik byli jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 25 ms