Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podania

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premię pieniężną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług doradztwa finansowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy organy podatkowe są zobowiązane przyjąć i rozpatrzyć każde podanie Wnioskodawczyni podpisane w taki sposób? 2. Czy podanie tak opatrzonym podpisem, organa podatkowe na wniosek Zainteresowanej są obowiązane potwierdzić przesyłając potwierdzenie przyjęcia tego podania – pocztą tradycyjną na wskazany adres? 3. Czy Wnioskodawczyni spełnia warunek prawidłowego doręczenia do organów podatkowych, gdy prześle podanie na adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej organu podatkowego lub z otrzymywanych pism z tego organu podatkowego? 4. Czy Zainteresowana zmuszona jest przesłać podanie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, jaką posiadają tylko niektóre urzędy? 5. Czy terminem wniesienia podania jest data otrzymania potwierdzenia, otrzymanego na wskazany adres w podaniu czy data otrzymania podania przez ten urząd, bądź data wysłania podania (wyjścia poczty z komputera Wnioskodawczyni)? 6. Czy terminem rozpatrzenia podania jest data wysłania odpowiedzi przez urząd (Zainteresowana wskazuje w podaniu, aby doręczyć odpowiedź pocztą tradycyjną), czy data odbioru tej odpowiedzi z urzędu pocztowego? 7. W jaki sposób należy przechowywać potwierdzenia wysłania podań do organów podatkowych? 8. Czy urząd ma prawo żądać przesłania podania w określonym formacie, bądź pliku? 9. Jeśli urząd publikuje na swoich stronach internetowych różnego rodzaju formularze, wnioski etc., które służą do zgłoszeń podatkowych, to czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do korzystania z powyższych formularzy i wniosków pod rygorem ich późniejszego nie rozpatrzenia, bądź nie uwzględnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie wysyłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy dyskonto stanowiące wynagrodzenie z tytułu usługi faktoringu powinno zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych w momencie jego zapłaty, czyli w dacie przeniesienia przez Spółkę na rzecz Bartku wierzytelności leasingowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy jako Finansujący słusznie obciążamy Korzystającego z tytułu zwrotu kosztów podatku od nieruchomości, z której Korzystający korzysta na podstawie umowy leasingu ( jest w posiadaniu nieruchomości0, na podstawie noty księgowej traktując powyższe jako czynność nie podlegająca regulacji ustawy o VAT czy też winniśmy czynność tę dokumentować fakturą VAT i doliczyć do wielkości podatku od nieruchomości podatek VAT w stawce 22% w roku 2010 i 23 % począwszy od roku 2011.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 208 ms