Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka celna

Firma wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu preparat GRJ. Towar zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego został przez stronę błednie zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0.Organ odwoławczy uznał za prawidłową klasyfikację towaru dokonaną przez Naczelnika Urzędu Celnego, uznając, że preparat GRJ w świetle obowiązującego prawa nie jest ani środkiem farmaceutycznym, ani lekiem.Produkt nie staje się lekiem skutkiem wpisania go do odpowiedniego rejestru względnie wymienienie w innym dokumencie .

W dniach 29 stycznia 2003 r., 14 marca 2003 r. i 3 kwietnia 2003 r. xxxxxxx, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma xxxxxxx, wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu sprowadzony z Chin towar pod nazwą „produkt leczniczy pochodzenia roślinnego Ginseng Royal Nelfy w postaci płynnej" - dalej preparat GRJ. Towar został przez stronę zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0, a na ...

Generowanie strony w 19 ms