Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: błąd mniejszej wagi

Jeżeli błąd w wystawionej przez sprzedawcę fakturze będzie dotyczył jedynie niektórych elementów nazwy a inne elementy nazwy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej będzie prawidłowy, to taką fakturę wnioskodawca będzie mógł skorygować przez wystawienie noty korygującej. W przeciwnym przypadku wystawiona faktura powinna zostać anulowana przez sprzedawcę, i powinien on wystawić fakturę zawierającą poprawne dane nabywcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

VAT w zakresie wystawiania faktur

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 17 ms