Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazdy porzucone

Czynności polegające na przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Wspomniana usługa nie została wymieniona w katalogu czynności wyłączonych od opodatkowania, zwolnionych od podatku lub korzystających z obniżonej stawki podatku, a więc podlega - jak słusznie wskazał Wnioskodawca - opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 47 ms