Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość praw

Jak należy określić wartość początkową wnoszonych przez Spółkę Praw Majątkowych w ewidencji środków trwałych Spółki Komandytowej dla celów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w opisanej sytuacji, nie wycenia wartości otrzymanych nieodpłatnie praw (zezwoleń) do emisji spotów społecznych i nie zalicza ich do przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fin ...

Generowanie strony w 21 ms