Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ceramika artystyczna

Czy Wnioskodawca, do wytwarzanych przez siebie konkretnych wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej, po uzyskaniu dla tych wyrobów atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, może stosować obniżoną stawkę VAT (7%), stosownie do treści 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz poz. 111 załącznika nr 3 do ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms