Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: technik dentystyczny

Protezy dentystyczne, będące przedmiotem dostawy przez spółkę oraz usługi naprawy protez będących już w użytkowaniu, świadczone przez spółkę, objęte są zwolnieniem od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Wnioskodawca nie może stosować zwolnienia z podatku dostawy protez dentystycznych i sztucznych zębów, jeśli wytwarzane są one wprawdzie przez techników dentystycznych, lecz niezatrudnionych u Wnioskodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...


1. Czy Wnioskodawca (Spółka Jawna) może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na wykonywanie i dostawę protez dentystycznych? 2. Czy Wnioskodawca (Spółka Jawna) może dokonać niezbędnych korekt deklaracji VAT-7?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 12 ms